מיכלים מתנפחים לניהול מים

מיכלים מתנפחים

מיכלים מתנפחים של LABARONNE CITAF р יכולים לעזור בפרויקטים לניהול מים.

פרויקטים רבים לטובת מיחזור מים מוגשים באופן קבוע למשרד העיצוב של LABARONNE CITAF. כמה מיכלים מתנפחים - שעדיין פועלים - הוכיחו את ערכם במפעלי טיפולים, חוות, תעשיות עיבוד מזון במעלה הזרם ו / או במורד הזרם של תהליך טיפול במים להשקיה, ניקוי או הזרמה לנהרות ...
המיכל המתנפח מוכיח שהוא פיתרון אופטימלי להקמת מאגר מים נוסף, זמני או קבוע, מבלי לפגוע בסביבה.