מכלים מתנפחים

מכלים מתנפחים

LABARONNE CITAF (צרפת) - חברה שמייצרת מכלים מתנפחים לאחסון מים נקיים, מים לשתייה, מי גשם בנפחים שונים לשימושים שונים:
- שמורת מים לסיוע ופיתוח הומניטרי חירום
- אספקת מים באתר מבודד, התאוששות מקורות מים
- מים לתעשיות ותהליך מזון
- מים שתייה לבסיס צבאי. אספקת מים של כוחות צבא וביטחון
- אחסון מים לשתייה באתר הבנייה, אתר קידוח וכרייה
- אחסון מים במקרה של כישלון העונתי של רשת אספקה של מי שתייה או לשיקום מגדל מים
- אחסון חיץ במפעלי טיפול ניידים
- אחסון מים בספא

 

0001