אביזרים לגז

אביזרים לגז

אביזרי פוליאטילן לגז מתחלקים לשלש קבוצות עיקריות,

1. אביזרי ריתוך פנים (BW), ארוכים Long Spigot

2. אביזרם לריתוך חשמלי

3. אביזרי מעבר מפוליאטילן לפלדה

אביזרי פוליאטילן למערכות גז עומדים בתקנים בינלאומיים, לפי התקן אביזרי פוליאטילן לגז יהיו תמיד 11 SDR  ובניגוד להולכת נוזלים מאפשרים עמידה בלחץ עד 10 אטמוספורות.

אביזרים מעבר מפוליאטילן לפלדה, עשויים לפי תקנים מיוחדים עם תפיסה חזקה במיוחד בין הפלדה לפלסטיק, שנעשית בתהליך הזרקת הפלסטיק לתבנית עם צינור מתכתי שחורץ כדי למנוע סיבוב יציאה או דליפה.

אביזרים לריתוך חשמלי EF אלקטרו פיוזן, אנחנו מחזיקים עד קוטר 400 מ"מ, הסתעפויות טי וקשתות עד קוטר 250 מ"מ, ריתוך חשמלי EF אלקטרו פיוזן נעשה במכונות מבוקרות אשר בודקות את כל שלבי הריתוך ושומרות בתוכן את כל הנתונים

אביזרי הריתוך הרגילים ריתוך פנים יהיו תמיד ארוכים כדי לאפשר ריתוך פנים טוב יותר וריתוך חשמלי עם סוקט חשמלית במידת הצורך

לכל אביזר המיועד לריתוך במערכות גז אנו מצמידים דף איכות שכולל את תהליך היצור והבדיקות שעבר